AERO

 专为舞台监听风格定制,永恒的经典。


 该型号已停产。

参数

频响范围:20-18KHZ
灵敏度:112dB
阻抗:20欧
单元数量:单侧3个动铁单元
分频结构:2分频
单元结构:2低频+1中高频

配件

4C黑线
耳机收纳盒
保修卡
海绵耳塞S/M/L各一套
硅胶耳塞S/M/L/XL各一套
航空转换插头
6.5mm转3.5mm插头
清洁工具

保修

30天适合保证
1年有限保修

特征图标

 • safe.png

  医用级材料

 • 3D打印

 • hand.png

  全手工

 • 2pin.png

  2pin

 • 2孔.png

  2孔

 • 2分频.png

  2分频

 • 2+1.png


 • 频宽.png

  20-18KHz

 • 阻抗.png

  20欧阻抗

 • SPL.png

  112SPL

 • 30天fit

 • 1year.png


 • fedex free.png


推荐人群

 • 1.png 歌手 - Mason v3 ,Mentor  v3 , AERO

 • 2.png DJ - Mason v3 ,Mentor  v3 , AERO

 • 3.png 吉他 - Mason v3 ,Mentor  v3 , AERO

 • 04.png 发烧友 - Mason v3 ,Mentor  v3 , AERO

 • 5.png 鼓手 - Mason v3 ,Mentor  v3 , AERO

 • 6.png 低音 - Mason v3 ,Mentor  v3 , AERO

 • 7.png 键盘 - Mason v3 ,Mentor  v3 , AERO

版本说明 数据保护 法律通告 Copyright 2017 珠海声浪科技有限公司